و افوض امری الی الله

و ما يجوز أن تكون بمعنى الذي أي : الذي أقوله لكم . خدایا خودت کارمو درست کن ادامه دوشنبه 20 اردیبهشت ، 00:30 و افوض امری الی الله- من کارهای خود را باو واگذار مینمایم تا مرا از هر بدی مصون بدارد- ان الله بصیر بالعباد- بحال بندگان بینا و آگاه است و در خصال از حضرت صادق علیه السلام است که فرموده من

2023-02-08
    تحميل آسـ ـم آلآنمي overlord
  1. مناجات و دعاها
  2. من هیچ آشنایی ندارم
  3. وَ أُفَوِّضُ أَمْری إِلَی اللَّهِ ،
  4. افوض امری الی الله عدد
  5. پناه نمی برد
  6. (۱) نظر