و بستر

این مورد مفهومی نامستقل بوده و خصوصاً در بیوشیمی ماده ای است که با آنزیم سریعاً وارد واکنش می شود. Aug 31, 2021 · جهان‌بین تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید به بخش صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان ورود کرده و بر بستر حل مسئله، کارآفرینی و تربیت نیروهای کاردان و مهارت‌محور حرکت کنند

2023-01-28
    Space background
  1. خاک شنی یا ماسه
  2. زخم بستر در مرحله اول
  3. علائم، پیشگیری و درمان
  4. محیط مناسب باعث می‌شود خرگوش